מסנן לחץ אוטומטי
מסנן לחץ אוטומטי

הזנה רציפה עד שמסנן מלה עוגה פתיחה ופריקת עוגה אוטומטי

מסנן-מייבש נוצ'ה בחושה
מסנן-מייבש נוצ'ה בחושה
מסנן לחץ אטום ומתאים לממסים
מסנן לחץ אטום ומתאים לממסים
מסנן לחץ דיסקים אטום ומתאים לממסים
מסנן לחץ דיסקים אטום ומתאים לממסים