שרותי ניסיונות

 

  • סינון בוכנר

  • מסנן לחץ

  • מסנן ממברנות

  • טחינה


 

DMQX מטחנה
DMQX מטחנה

כדוריות מ 0.3 עד 1.0 מ"מ

מסנן לחץ
מסנן לחץ
פלטות סינון
פלטות סינון
מסנן לחץ ניסיוני
מסנן לחץ ניסיוני
סינון ביכנר
סינון ביכנר
מטחנה אטריטור מעבדתי
מטחנה אטריטור מעבדתי

כדוריות מ 0.3 עד 5 מ"מ