top of page

גיבוש

מה המטרה?

 

  • ייצור מלחים מתמיסות

  • שיפור איכות המוצר על ידי גיבוש חוזר

  • הפרדת מלחים כדי לטהר מוצר אחר

 

איך זה עובד?

 

  • על ידי הקטנת כמות המים, ריכוז התמיסה עולה.

  • ברגע שנגיע לרוויון גבישים מיוצרים.

 

IFC - Indirect Forced Circulation®

 

יתרונות IFC בהשוואה עם מגבשים FC/DTB/OSLO 

  • גבישים משתחררים בלי מגע עם משאבת השחרור

  • הם גודלים בלי שחיקה וה-D50 פי 3 מב-FC והפילוג 20% במקום 50% ב-FC וגם ב-DTB

  • כמות הגבישים הדקים מינימאלית משפרת באופן משמעותי את תיפקוד הצנטריפוגה והמייבש

  • צריכת האנרגיה  נמוכה באופן משמעותי

 

עברית
bottom of page