עברית

איוד

השפעה צמיגות לבחירת סוג מאייד
השפעה צמיגות לבחירת סוג מאייד
ATFE מאייד שכבה דקה
ATFE מאייד שכבה דקה
FF Falling Film מאייד שכבה נופלת
FF Falling Film מאייד שכבה נופלת
FC Forced Circulation שחרור מועלצת
FC Forced Circulation שחרור מועלצת
Short Path    מאייד ואקום עמוק
Short Path מאייד ואקום עמוק
ATFE ATFE מאייד בחוש שכבה דקה
ATFE ATFE מאייד בחוש שכבה דקה
Rising Film Evap מאייד סרט עולה
Rising Film Evap מאייד סרט עולה
MVR Evap 4 tph מדחס אידים
MVR Evap 4 tph מדחס אידים