top of page
עברית

ייבוש תרמי לבוצות עירוניות ותעשיות

מייבש כפות רציף GPD
מייבש כפות רציף GPD

זמן ייבוש ארוך

press to zoom
שטח ייבוש עד 250 מ"ר
שטח ייבוש עד 250 מ"ר
press to zoom
תזרים ייבוש בוצה עירוני
תזרים ייבוש בוצה עירוני
press to zoom
כפות המייבש לשים את הבוצה
כפות המייבש לשים את הבוצה
press to zoom
bottom of page