עברית

ייבוש תרמי לבוצות עירוניות ותעשיות

מייבש כפות רציף GPD
מייבש כפות רציף GPD

זמן ייבוש ארוך

שטח ייבוש עד 250 מ"ר
שטח ייבוש עד 250 מ"ר
תזרים ייבוש בוצה עירוני
תזרים ייבוש בוצה עירוני
כפות המייבש לשים את הבוצה
כפות המייבש לשים את הבוצה