עברית
אטריטור יבש
אטריטור רטוב
מטחנה חול כדוריות קטנות
DMQX
DMQX

נפח עבודה טחינה 0.5 - 80 ליטר כדוריות מ-0.3 מ"מ

פילוג גודל חלקיק צר
פילוג גודל חלקיק צר
אטריטור מנתי S400
אטריטור מנתי S400
עיקרון בחישת כדוריות
עיקרון בחישת כדוריות
DMQX מטחנה מעבדתי
DMQX מטחנה מעבדתי

נפח עבודה 0.5 ליטר

תנועת הכדוריות גורמת גזירת החלקיק
תנועת הכדוריות גורמת גזירת החלקיק
איך לבחור כדורי טחינה
איך לבחור כדורי טחינה
מבחר סוגי כדוריות
מבחר סוגי כדוריות
אטריטור רציף
אטריטור רציף
 אטריטור מעבדתי 500 מ"ל עד 10 ליטר
אטריטור מעבדתי 500 מ"ל עד 10 ליטר
מטחינה אטריטור בשחרור עד 4000 ליטר
מטחינה אטריטור בשחרור עד 4000 ליטר

סלייקר לסיד
סלייקר לסיד

מעביר סיד חי לסיד כבוי CaO -> Ca(OH)2

 תזרים סלייקר לסיד
תזרים סלייקר לסיד

במהלך הטחינה סיד החי מגיב עם מיים והופכת לסיד כבוי. חלקיקים לא מגיבים גם מטחנים לחומר דק. אחרי הטחינה מפריד בורגי או נפה דואג לחומר גמור בלי חלקיקים גסים.

 תזרים מטחנה אטריטור רציפה ומפריד
תזרים מטחנה אטריטור רציפה ומפריד
מטחנה אטריטור רציפה
מטחנה אטריטור רציפה
 מטחנה אטריטור מנתי עד 1200 ליטר
מטחנה אטריטור מנתי עד 1200 ליטר