מייבש פלאש
מייבש פלאש

לזמני ייבוש קצרים עד 30 שניות

 מייבש בהתזה פילוט
מייבש בהתזה פילוט
 מייבש מצע מרחף
מייבש מצע מרחף

אוויר חם מרחף ומייבש את המוצר

מייבש מצע מרחף לחול
מייבש מצע מרחף לחול

120 ט\ש

מארכת מצע מרחף לעיקור תבלינים
מארכת מצע מרחף לעיקור תבלינים

פועל עם קיטור

מייבש מצע מרחף
מייבש מצע מרחף